Instalacje

Nasza firma zajmuje się także wykonywaniem projektów instalacji sanitarnych w następujących specjalnościach:

Instalacje wewnętrzne

 • instalacje wentylacji
 • instalacje klimatyzacji (klimatyzacja komfortu, klimatyzacja precyzyjna)
 • instalacji oddymiania i wentylacji pożarowej
 • instalacje wodne (instalacje WZ, instalacje CWU)
 • instalacje kanalizacyjne
 • instalacje grzewcze (instalacje CO, CT, odzysku ciepła)
 • instalacje chłodnicze (wody lodowej, freonowe)
 • technologie kotłowni
 • technologie węzłów cieplnych
 • odnawialne źródła energii (ciepła/chłodu)

Instalacje zewnętrzne

 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • instalacje i przyłącza gazowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
 • sieci wodociągowe
 • sieci cieplne