Poradnik BHP

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Jak sama nazwa wskazuje – jest to zbiór zasad i przepisów umożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy na różnych stanowiskach sektora gospodarki.

Każdy pracodawca i pracownik zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, określonych w Kodeksie Pracy.

Najważniejszą podstawą BHP jest minimalizowanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz miejscem jej wykonywania poprzez odpowiednie wyposażenie miejsc pracy.

 1. Środki ochrony kończyn dolnych – nóg

Ze względu na konstrukcję można wyróżnić następujące typy obuwia:

 • A – półbuty
 • B – trzewiki
 • C – buty do kolan
 • D – buty z przedłużoną cholewką
 • E – kalosze

 

Podstawowe oznaczenia symboli na obuwiu ochronnym:

ESD – Odporność podeszwy na rezystencję elektryczną

A-     Obuwie antyelektrostatyczne

WR – Wodoodporność

CR – Odporność wierzchu obuwia na przecięcia

AN – Ochrona kostki

FO – Odporność na olej i benzynę

P – Odporność na przebicie

HI – Izolacja spodu obuwia przed wysoką temperaturą

CI – Izolacja spodu od zimna

HRO – Odporność na kontakt z gorącym podłożem

M – Ochrona śródstopia (nie dotyczy normy EN ISO 20347:2012)

C – Obuwie prądoprzewodzące

WRU – Wodoodporność materiału wierzchniego

E – Absorpcja energii w części piętowej

Objaśnienia symboli obuwia antypoślizgowego:

SR A: odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (silny detergent)

SR B: odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem (tłusta nawierzchnia)

SR C: odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach.

Piktogramy stosowane na obuwiu roboczym i ich znaczenie:

 1. Odzież ochronna

Odzież robocza to odzież używana na stanowiskach pracy, która jest dostosowana do wykonywania obowiązków związanych z danym zawodem.

Rodzaje odzieży ochronnej

 • ubrania
 • kombinezony
 • kurtki, bluzy
 • kamizelki
 • spodnie
 • fartuchy
 • fartuchy przednie
 • płaszcze
 • peleryny
 • ochraniacze barku
 • ochraniacze klatki piersiowej
 • ochraniacze brzucha
 • ochraniacze pośladków
 • osłony tułowia
 • osłony głowy i karku
 • kamizelki ostrzegawcze
 • kurtki ostrzegawcze
 • spodnie ostrzegawcze
 • narzutki ostrzegawcze

Oznaczenia  (piktogramy) stosowane na odzieży roboczej

Normy BHP dotyczące odzieży ochronnej

EN 343 – Odzież ochronna – ochrona przed deszczem.

EN 342 – Odzież ochronna – zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

EN 14058 – Odzież ochronna – Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

EN ISO 11611 – Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.

EN ISO 11612 – Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.

EN ISO 20471 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.

EN 14126 – Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi.

 EN 1073-2 – Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi.

EN 13034  –  Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.

EN 13982-1 – Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi.

EN 14605 + A1 – Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.

EN 61482-1-2  – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.

PN-EN 943-1  /PN-EN 943-2   Odzież ochronna gazoszczelna chroniąca przed działaniem substancji chemicznych w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych.

PN-EN 1149 – Odzież ochronna chroniąca przed elektrycznością statyczną (rozpraszająca ładunek elektryczny).

PN-EN 13758-2+A1  – Właściwości ochronne przed działaniem promieniowania UV.

 

 1. Ochrona słuchu

 

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu.

Zapewniają ochronę przed wystąpieniem dolegliwości zwanej “szumem w uszach”, przytępieniem słuchu, a nawet przed utratą słuchu.

PODZIAŁ HAŁASU ZE WZGLĘDU NA SZKODLIWOŚĆ DLA ZDROWIA

 • Poniżej 35 dB. Taki poziom hałasu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, choć może irytować i utrudniać pracę w skupieniu.
 • Od 35 do 75 dB. Hałas o takim natężeniu negatywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i potęguje uczucie zmęczenia.
 • Od 75 do 85 dB. Taki poziom wpływa na wyraźne zmniejszenie wydajności pracy, może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.
 • Od 85 do 130 dB. To natężenie, które w znacznym stopniu uszkadza narząd słuchu i może prowadzić do rozwoju schorzeń innych układów (nerwowego, krwionośnego). Zrozumienie mowy jest w takim hałasie niemożliwe.
 • Powyżej 130 dB. Taki poziom hałasu wywołuje drgania różnych organów w ciele człowieka, prowadząc do ich poważnych uszkodzeń. Może wywoływać mdłości i zaburzenia błędnika.

Normy EN dla ochrony słuchu – składają się z 3 zasadniczych części

 

PN-EN 352-1Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe
PN-EN 352-2Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 2: Wkładki przeciwhałasowe
PN-EN 352-3Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
 1. Rodzaje środków ochrony dróg oddechowych
 • filtracyjne, których działanie polega na oczyszczaniu powietrza wdychanego z substancji szkodliwych,
 • izolacyjne, które umożliwiają oddychanie powietrzem lub tlenem zawartym bądź wytworzonym w urządzeniach wchodzących w skład tych masek.

 

Oznaczenia na Środkach Ochrony dróg oddechowych:

 • FFP1 – najniższy poziom
 • FFP2 – średni poziom ochronny
 • FFP3 – wysoki poziom ochronny

Klasa absorpcji filtrów gazów i oparów

-klasa 1 – Filtr o niewielkiej zdolności absorpcji

                  (koncentracja zanieczyszczeń <0,1% lub 1 000ppm).

-klasa 2 – Filtr o średniej zdolności absorpcji.

                  (koncentracja  zanieczyszczeń <0,5% lub 5 000ppm).

-klasa 3 – Filtr o wysokiej zdolności absorpcji.

                  (koncentracja  zanieczyszczeń <1% lub 10 000ppm).

Oznaczenie:

–  ppm:   Ilość cząsteczek środka chemicznego na milion cząsteczek roztworu.

 

 

 1. Ochrona rąk

Rękawice dzielimy na 3 kategorie odpornościowe:

Kat. I – są to rękawice o prostej konstrukcji. Należą do niej rękawice służące do ochrony przed:

 • powierzchniowym działaniem czynników mechanicznych,
 • środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania,
 • oparzeniem w wyniku kontaktu z gorącymi przedmiotami do temp. 50°C.

Kat. II – do tej kategorii można zaliczyć takie rękawice jak:

 • antyprzepięciowe,
 • spawalnicze,
 • antywibracyjne,

a także chroniące przed:

 • urazami mechanicznymi – w tym ukłucia i przecięcia nożami,
 • uderzeniami, otarciami,
 • niską temperaturą do -50°C,
 • czynnikami gorącymi,
 • zapobiegające gromadzeniu się ładunków elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem.

Kat. III – najwyższa kategoria ochrony. Do tej kategorii zaliczamy rękawice:

 • dla strażaków,
 • do użytku w środowisku powyżej +50°C,
 • elektroizolacyjne,
 • chroniące przed chemikaliami – czynniki biologiczne czy mechaniczne.

W zależności od zakresu przeznaczenia rękawic, a także zapewnienia idealnej ochrony, przy wyborze należy jednak kierować się nie tylko kategoriami odpornościowymi, ale także piktogramami z poziomami parametrów zamieszczonymi na rękawicach.

Pozostałe piktogramy charakteryzujące rękawice robocze: